Ukrainaan jääneet nuoret tutkijat tarvitsevat etätyömahdollisuuksia

Ukrainan tiede- ja opetusministeriön yhteydessä toimiva Nuorten tutkijoiden neuvosto kehottaa tarjoamaan mahdollisuuksia maahan jääville uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille

Viimeisen kuukauden kuluessa miljoonat ihmiset, tuhannet tutkijat mukaan lukien, ovat paenneet Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Maailmanlaajuinen tiedeyhteisö on luonut nopeasti lukuisia mahdollisuuksia pakenemaan joutuneille ukrainalaisille tutkijoille jatkaa työtään muualla kuin kotimaassaan. Samalla emme saa unohtaa Ukrainaan jääneitä tutkijoita.

#ScienceForUkraine-aloite kehottaa nyt Ukrainan opetus- ja tiedeministeriön pyynnön mukaisesti tutkimuslaitoksia, yliopistoja, rahoittajia ja yrityksiä tarjoamaan Ukrainaan jääneille tutkijoille etätyömahdollisuuksia, kuten pieniä tutkimusapurahoja, verkkokoulutusta tai mentoritukea.

Ukrainan tiede- ja opetusministeriön tietojen perusteella vuonna 2021 Ukrainassa oli 60 000 tutkijaa ja 35 000 yliopistojen tukipalvelujen työntekijää (joista lähes puolet naisia) sekä 1,3 miljoonaa opiskelijaa. Sodan syttyessä monet heistä joutuivat pakenemaan maasta ja jättämään kotinsa. Suurin osa tutkijoista jää kuitenkin Ukrainaan joko omasta tahdostaan tai kansallisen sotilaallisen mobilisaation seurauksena. Ukrainan tiede- ja opetusministeriö työstää parhaillaan yksityiskohtaisia toimenpiteitä koulutuksen ja tieteen tukemiseksi sota-aikana. Siirtymään joutuneiden tutkijoiden pääsyn tarjoaminen tutkimusinfrastruktuuriin ja verkkoyhteistyömahdollisuuksiin on yksi ministeriön luetteloimista ensisijaisista toimista. Lisäksi ministeriön yhteydessä toimiva Nuorten tutkijoiden neuvosto kehottaa nimenomaisesti tarjoamaan mahdollisuuksia maahan jääville uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille. Siksi olisi luotava etätyömahdollisuuksia Ukrainassa toimiville tutkijoille.

COVID-19-pandemia on osoittanut, että tutkimusta voi hyvin tehdä etätyönä. Voimme tarjota vastaavia mahdollisuuksia ukrainalaisille kollegoillemme. Esimerkiksi COST-toimiin kuuluva virtuaalisen liikkuvuuden apuraha voidaan käyttää tiedonkeruuseen (ks. esimerkki NEP4DISSENT). Taloudellisen tuen lisäksi tutkijoille voidaan tarjota keinoja yhteydenpitoon ja urakehitykseen sodasta huolimatta. Muita tukiesimerkkejä ovat esimerkiksi verkkokurssien avaaminen ukrainalaisille tutkijoille tai mentorointijärjestelmien perustaminen. Nämä ovat suhteellisen edullisia, mutta erittäin merkityksellisiä tapoja tukea Ukrainan sota-alueiden läheisyydessä oleskelevia tutkijoita (ks. esimerkki Fleck-hankkeesta).