Päivitetyt avoimen julkaisemisen Plan S periaatteet

Viime syksynä julkaistusta, paljon keskustelua herättäneestä Plan S -aloitteesta on nyt julkaistu päivitetty versio. Plan S on Euroopan komission, Euroopan tiedeneuvoston ja eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteisen koalition (cOAlition S) aloite, jonka päätavoitteena on koalition tutkimusrahoituksella tuotettujen julkaisujen avoin saatavuus ilman julkaisujen lukemiseen liittyviä maksuja. Plan S koostuu kymmenestä periaatteesta, joita seuraamalla tämä asetettu päätavoite saavutetaan. Suomessa työskentelevien tutkijoiden kannalta huomioitavaa on, että myös Suomen Akatemia on allekirjoittanut Plan S -aloitteen ja esimerkiksi kovin tavoiteltu Euroopan tiedeneuvoston rahoitus on tulevaisuudessa sidottu Plan S -aloitteeseen.

Plan S keräsi paljon palautetta, joka nyt Plan S:n päivitetyssä versiossa on otettu huomioon. Suurimmat muutokset liittyvät toimeenpanon aikatauluun ja tutkimuksen laadunarviointiin, mutta aloitteen päätavoitteet pysyivät muuttumattomina. Aikataulua on nyt löysätty siten, että Plan S tulee voimaan vuoden 2021 alusta (ei 2020 kuten aiemmin suunniteltiin) ja rahoittajat lupaavat tukea julkaisujen siirtymistä open access -malliin vuoden 2024 loppuun asti. Rahoittajat lupaavat myös muuttaa rahoituspäätöksien yhteydessä tehtävää tutkimuksen laadunarviointia holistisempaan suuntaan eikä yksinkertaisille metriikoille (esimerkiksi julkaisukanavan impact factor) anneta enää paljon painoarvoa. Tätä olivat etenkin monet nuoret tutkijat korostaneet palautteessaan.


Iloksemme huomasimme, että nämä suurimmat muutokset olivat hyvin linjassa Nuorten tiedeakatemian antaman palautteen kanssa. Palautteessamme painotimme erityisesti tarvetta tutkimuksen laadunarvioinnin muutokseen ja kritisoimme Plan S:n toimeenpanon tiukkaa aikataulua. Lisäksi painotimme sitä, että eri tieteenalat ovat epätasa-arvoisessa asemassa Plan S:n tullessa voimaan, sillä kaikilla aloilla ei ole vielä selkeitä open access -julkaisukanavia tarjolla. Myös tämä oli huomioitu ja rahoittajat vakuuttivat sitoutuvansa Plan S -yhteensopivien julkaisukanavien kehittämiseen sellaisille tieteenaloille, joilla niitä ei ole vielä tarjolla. Myös ilman rahoitusta tai työsopimusta työskentelevien tutkijoiden tutkimusartikkeleiden julkaisemisen tukemista luvattiin tukea.

Kirjoittaja Olli Peltola on Nuorten Tiedeakatemian hallituksen jäsen