Etäoppimismenetelmät ovat tulevaisuutta, kertoo uusi Tutkija tavattavissa -hankekoordinaattori Kim Krappala

Nuorten Tiedeakatemian koordinoima Tutkija tavattavissa -palvelu avautui jälleen kesälomien jälkeen. Opettajat peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa voivat taas ottaa meihin yhteyttä  saadakseen maksuttomasti tiedepohjaista syventämistä ja virkistävää vaihtelua oppitunneilleen. Palvelun koordinaattorina aloitti elokuun alussa FM Kim Krappala, joka tekee arkeologian alan väitöskirjaa tiedekasvatuksesta. Keskustelimme hänen kanssaan ensivaikutelmista uudessa työssä ja kävimme samalla läpi ennätysvauhdikkaan kevään palautetta.

Mikä Tutkija tavattavissa -hankkeessa kiinnosti hakemaan tätä tehtävää? 

Tutkija tavattavissa -hankkeessa innosti se, miten käytännöllisesti se onnistuu tuomaan tiedettä luokkahuoneisiin eri puolella Suomea. Koin, että tässä hankkeessa pääsisin vaikuttamaan positiivisesti suomalaiseen tiedekasvatukseen. Tutkin omassa väitöskirjassani tiedekasvatusta arkeologian ja pelillisyyden näkökulmasta. Tutkija tavattavissa -hankkeessa itseäni kiinnosti päästä tutustumaan tiedekasvatukseen myös muiden oppiaineiden näkökulmasta. Lisäksi itseäni kiinnostaa etäoppimismenetelmien kehittäminen. Se on tulevaisuutta, halusimme tai emme.

Mikä hankkeessa on parasta?

Monesti mediassa keskustellaan vain etäopetuksen negatiivisista puolista, mutta tämä hanke on kyennyt osoittamaan, että koronavuoden aikaansaama digiloikka voi aloittaa uuden aikakauden tiedekasvatuksessa. Merkittävä osa opettajilta saadusta palautteesta korosti palvelun saavutettavuutta ja käytännöllisyyttä haja-asutusalueiden näkökulmasta. Lisäksi opettajat kehuivat palvelun ohjeistusta, jossa oppilaat esittivät tutkijalle kysymyksiä, mikä auttoi tutkijoita suhteuttamaan opetettavan asian oppilaiden tasolle.

Miksi tiedekasvatus kannattaa?

Tiedekasvatus nivoutuu moneen asiaan ja minun mielestäni tiedekasvatuksen tulisi olla osana jokaisen oppiaineen opetusta. Moniammatillisella tiedekasvatuksella voidaan esitellä oppilaille ammattitutkijoita, jotka toimivat esimerkkeinä siitä, mihin elämässä voi päästä, jos opiskelee tunnollisesti ja jaksaa uskoa omaan tekemiseensä. Nuoret tarvitsevat esikuvia. Toisaalta tiedekasvatuksella on merkittävä rooli oppilaiden kriittisen ja loogisen ajattelun sekä ryhmätyötaitojen kehittämisessä. Tiedekasvatuksella on myös yhteiskunnallisesti merkittävä asema. Vaikka tiede luontaisesti pyrkiikin tuottamaan hyvää yhteiskunnalle, se ei saa sitä riittävän tehokkaasti aikaan, mikäli kansalaiset eivät luota tieteeseen tai ymmärrä miten tutkimusta tehdään.

Palvelu on ollut käynnissä loppuvuodesta 2018 lähtien Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Palvelu on suunniteltu yhteistyössä ministeriön lisäksi yhteistyössä Opetushallituksen sekä Suomen Akatemian kanssa. Palvelu on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.