Svenska Kulturfondenilta apuraha Tutkija tavattavissa -palvelun ruotsinkielisen tarjonnan kehittämiseen

Nuorten Tiedeakatemian koordinoima Tutkija tavattavissa -palvelu välittää tutkijoita peruskoulun ja toisen asteen oppitunneille vierailuille etäyhteyksin. Palvelu on ollut toiminnassa yhtäjaksoisesti alkuvuodesta 2019 ja sen suosio on kasvanut sen jokaisena vuonna. Vuonna 2023 arviolta 14 000 oppilasta on saanut kokea vierailun Tutkija tavattavissa -palvelun kautta. Palvelun kautta vierailuja tekevät tutkijat lähes jokaisesta Suomen yliopistosta ja monista itsenäisistä tutkimusinstituuteista. Palvelu on väylä tutkijoille tehdä yhteiskunnallisesti merkityksellistä tiedekasvatustyötä.

Nykyisellään tutkijapoolimme koostuu noin 530 tutkijasta monipuolisesti ihmis- ja luonnontieteistä. Viime vuosina tutkijavierailuja on pyydetty suomen lisäksi enenevissä määrin myös muilla kielillä. Erityisesti ruotsinkielisten oppilaitosten palveleminen onkin ollut haastavaa johtuen poolin vähäisestä ruotsinkielisten tutkijoiden määrästä. Vain noin 10 % poolimme tutkijoista on ilmaissut halunsa tehdä vierailuja (suomen ja englannin lisäksi) myös ruotsiksi.

Nuorten Tiedeakatemia on joulukuussa 2023 saanut 25 000 euron apurahan Tutkija tavattavissa -palvelun kehittämiseen. Apurahan avulla lisätään palvelun tarjontaa ruotsinkielisiin oppilaitoksiin. Tämä tehdään lisäämällä tietoisuutta palvelusta ruotsinkielisissä oppilaitoksissa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Lisäksi apurahan avulla tarjotaan suomenkielisille mahdollisuutta kehittää omaa akateemista ruotsiaan työpajojen avulla.

Mikäli opettajana haluat tilata itsellesi tutkijan ruotsiksi oppitunnillesi, voit tehdä sen lomakkeen kautta. Toivomme, että annat vierailutoiveen vähintään kuukautta ennen toivottua vierailuajankohtaa.

Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2024.