Ilmakehätieteitä, historiaa, filosofiaa, kantasolubiologiaa – maaliskuun Akatemiaklubivideot julki

Nuorten Tiedeakatemian Akatemiaklubikonseptin ytimessä on monitieteisyys ja tieteidenvälisyys, eikä maaliskuun klubi tehnyt linjaan poikkeusta. Klubiesitelmänsä pitivät eri tieteenaloja edustavat Ilkka Kärrylä (Neoliberalism in the Nordics), Nanna Myllys, (Molekyylitason ilmakehätiede), Polaris Koi (Explaining interpersonal and diachronic differences in self-control), Nalle Pentinmikko (Miten kudokset korjautuvat? – Soluviljemistä ja malliorganismeista apua tutkimukseen) ja Reetta Eiranen (Kokemus, tunteet ja nationalismi historiantutkimuksessa). Puheenjohtajana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimi Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsen, biolääketieteen professori Jukka Westermarck.

Iltapäivän ohjelmassa oli tiedeviestijä ja tietokirjailija Ilari Aallon vetämä Wikipedia edit-a-thon. Wikipedia on noussut maailman tärkeimmäksi hakuteokseksi, ja sen merkitys tiedonvälittäjänä on kiistaton. Wikipedia-artikkelien taso vaihtelee, minkä vuoksi olisi tärkeää, että tutkijat tarkistaisivat, päivittäisivät ja kirjoittaisivat omien alojensa artikkeleita. Akateemisessa työssä on vähän kannustimia päivittää Wikipediaa, ja Nuorten Tiedeakatemia haluaa kannustaa jäseniään osallistumaan Wikipedian kirjoittamiseen ja päivittämiseen. Edit-a-thon tarjosi paljon neuvoja ja työkaluja Wikipedian päivittämiseen, ja myös Nuorten Tiedeakatemia sai oman Wikipedia-sivunsa.

Katso maaliskuun klubin esitelmät ja paneelikeskustelu alta: