Jo yli 40 % Suomen lukioista käyttänyt Tutkija tavattavissa -palvelua

Nuorten Tiedeakatemian suosittu tiedekasvatuspalvelu Tutkija tavattavissa on kasvanut ja monipuolistunut lukuvuoden 2022-23 aikana. Palvelun tavoitteena on tuoda tiedekasvatusta kaikkialle Suomeen ja esitellä nuorille tutkijan ammattia ja opintomahdollisuuksia mahdollisimman laaja-alaisesti. Tutkija tavattavissa -palvelu tavoittaa vuosittain jo yli 10 000 oppilasta!

Palvelu tarjoaa etätutkijavierailuja maksuttomasti kaikkiin oppiaineisiin alakoulusta toiselle asteelle. Erityisen suosittu palvelu on ollut lukioiden parissa, joista noin 90 % pyynnöistä tulee. Vuonna 2019 aloitetun palvelun suosio on jatkanut kasvuaan myös lukuvuonna 2022-23. Erityisesti kasvua on ollut maantieteellisesti, sillä palvelua on käytetty kaikissa Suomen maakunnissa mukaan lukien Ahvenanmaa. Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla yli 60% lukioista on käyttänyt Tutkija tavattavissa -palvelua ja maanlaajuisesti yli 40 %. Suurin osa vierailuista tapahtuu suomeksi, mutta vierailuja on toteutettu myös ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.

Tutkija tavattavissa -palvelu koostuu monenikäisistä ja urallaan eri vaiheessa olevista tutkijoista, väitöskirjatutkijoista emeritusprofessoreihin asti. Nykyisin palvelussa on lähes 500 tutkijaa eri tieteenaloilta. Pyyntöjä vierailuille tulee kaikkiin lukioaineisiin, jopa kemian tutkijoita kotitaloustunnille. Erityisen suosittuja vierailuja ovat ihmistieteisiin liittyvät aineet, kuten uskonto, psykologia, biologia, historia, yhteiskuntaoppi, maantiede ja terveystieto. Palvelua on hyödynnetty myös lukion valinnaisilla kursseilla, kuten uskonnon ”uskonto ja media” -kurssilla tai biologian ”biotekniikan” -kurssilla.

Oppilaspalaute on ollut rohkaisevaa 

”Mielestäni oikein hyvä konsepti, joka tarjoaa vaihtelua oppitunneille ja antaa konkreettista esimerkkiä siitä, millaista esimerkiksi työskentely kyseisen alan parissa on. Tutkijavierailut varmasti innostavat monia löytämään itsellensä urapolun.” (lukiolaispalaute)

Oppilailta on kerätty palautetta tutkijavierailuista lukuvuoden 2022-23 aikana. Oppilaista suurin osa pitää tutkijavierailuja erinomaisina. Palautelomakkeessa kysyttyjen kysymysten lisäksi oppilaat ovat voineet antaa vierailulle kouluarvosanan. Yleisin kouluarvosana oppilailta on 9 (keskiarvo n. 8,3). Lisäksi oppilaat ovat laajalti kuvailleet ymmärtävänsä tieteellisen teon periaatteista kyseisen tutkimusalan näkökulmasta ja tiedostavansa tieteellisen tutkimuksen haasteita. Erityisesti oppilaiden palautteissa kuitenkin korostuu ajatus siitä, miten tärkeää on oppilaille kuulla, mitä tutkijan ura ja elämä todellisuudessa on ja miten sinne on päädytty.

Opettajat arvostavat palvelua erittäin korkealle 

”Kiitos näistä vierailuista ja niiden koordinoinnista. Ovat olleet kaikki ihan älyttömän hyviä ja toimineet hienosti. Arvostan!” (opettajapalaute) 

Opettajien arvostus palvelua kohtaan on erittäin korkea ja monet opettajat palaavat palvelun pariin aina uudestaan (ks. aiempi aihetta koskeva uutinen). Palvelulle toivotaan myös laajasti vakiintunutta toimintamuotoa. Opettajien mukaan tutkijavierailut ovat erityisesti mahdollisuus tuoda oppitunneille vaihtelua sekä mahdollisuus kehittää oppilaiden ajattelutaitoja. Opettajien palautteessa näkyy erityisesti palvelun helppokäyttöisyys, tutkijoiden innostuksen merkitys oppilaiden motivoimiseen ja palvelun merkitys haja-asutusalueiden lukioille korkeakouluyhteistyön näkökulmasta. Osa opettajista on korostanut palautteissaan myös opettajien ammattitaidon kehittymisen merkitystä. Tutkijavierailuiden yhteydessä opettajatkin kuulevat oman oppiaineensa tuoreinta tutkimustietoa ja saavat tietoa alan uusista tutkimusmenetelmistä.

Vierailut kehittävät tutkijoita 

Tutkijavierailut antavat paljon myös tutkijoille. Tutkijat saavat ennalta oppilailta tutkijan tutkimusaiheesta kehittämiä kysymyksiä. Vierailu on näin mahdollisuus kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ei-asiantuntija yleisön edessä. Tutkijapoolissamme onkin paljon akateemisen uran alkuvaiheessa olevia tutkijoita, jotka saavat vierailusta arvokasta esiintymiskokemusta pienellä kynnyksellä.

Vierailupyyntöjä voi esittää vielä toukokuun alkuun asti 

Tutkija tavattavissa -palvelu on käytettävissä ympäri lukuvuoden. Toivomme kuitenkin saavamme opettajilta pyynnöt aina viimeistään kolmea viikkoa ennen toiveajankohtaa. Tutkija tavattavissa -palvelu ottaa kuitenkin vastaan tutkijavierailutoiveita syyslukukaudelle 2023 jo kesän 2023 aikana.