Yhteistyö Ympäristötiedon foorumin kanssa: globaalien ympäristöraporttien viestit käyttöön!

Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, Ympäristötiedon foorumi ja Nuorten Tiedeakatemia järjestivät 26.8.2020 tilaisuuden, jossa joukko tutkijoita, virkamiehiä, päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia pohti yhdessä, miten tietoa voitaisiin paremmin soveltaa ja jalkauttaa Suomen oloihin. Ympäristötiedon foorumin Puheenvuoroja-julkaisuun on koottu ”Globaalit ympäristöraportit: Mihin niitä tarvitsemme?” -tilaisuuden viestit.

Nuorten Tiedeakatemia oli mukana ideoimassa tilaisuutta sekä auttamassa sen fasilitoinnissa. Nuorten Tiedeakatemian “Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -projektin aikana pohdittiin myös, millä keinoilla voidaan lisätä päätöksenteon tietopohjaisuutta. Suomalaiset tutkijat osallistuvat myös suomalaisten tiedeakatemioiden kautta monen kansainvälisen organisaation työhön, joiden tarkoituksena on syntetisoida tutkittua tietoa tiettyjen ilmiöiden ympärillä päätöksentekijöiden tueksi. Tutkittua tietoa kokoavat Euroopan laajuisesti yhteen mm. European Academies Science Advisory Council (EASAC) sekä Science Advice for Policy by the European Academies (SAPEA). Myös näissä organisaatioissa pohditaan globaalin, alueellisen ja lokaalin merkitystä ja tiedon käytettävyyttä mm. eri EU-jäsenvaltioissa. Kysyimmekin toukokuussa 2020 järjestetyssä tilaisuudessa, miten voimme varmistaa, että tutkimuksesta tehdyt synteesit ja politiikkaraportit tulevat luetuiksi. Nuorten Tiedeakatemian toukokuisen tilaisuuden keskusteluista voit lukea lisää projektin omilta sivuilta.