Uusi puheenjohtajamme Olli-Ville Laukkanen haluaa vahvistaa Nuorten Tiedeakatemian roolia nuorten tutkijoiden äänitorvena

TkT Olli-Ville Laukkanen valittiin syyskuussa Nuorten Tiedeakatemian uudeksi puheenjohtajaksi. Tässä haastattelussa hän avaa näkemyksiään Nuorten Tiedeakatemian roolista tiedekentällä ja yhteiskunnassa sekä yhteisön tulevaisuuden suuntaviivoista.

Millaisena näet Nuorten Tiedeakatemian roolin Suomen tiedekentällä ja yhteiskunnassa?

Nuorten Tiedeakatemialla on ensiarvoisen tärkeä rooli toimia nuorten tutkijoiden äänitorvena sekä akateemisessa yhteisössä että laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Nuoret tutkijat tuovat tieteelliseen keskusteluun uusia, rohkeita näkökulmia, joita tarvitaan ihmiskunnan suurien haasteiden ratkaisemiseen. Nuorten Tiedeakatemia auttaa nuoria tutkijoita löytämään keinoja heidän tutkimuksensa vaikuttavuuden edistämiseksi ja pyrkii myös aktiivisesti osallistamaan heitä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Nuorten Tiedeakatemian toiminnalle on myös luonteenomaista moni- ja poikkitieteellinen keskustelu ja yhteistyö. Tällaista monialaista lähestymistapaa kaivataan kipeästi laaja-alaisten yhteiskunnallisten ongelmien parempaan ymmärtämiseen ja niiden ratkomiseen.

Miksi kiinnostuit Nuorten Tiedeakatemian puheenjohtajuudesta?

Toimin edellisellä hallituskaudella kansainvälisen toiminnan toimintaryhmän vetäjänä yhdessä Nuorten Tiedeakatemian edellisen puheenjohtajan Jenni Raitoharjun kanssa. Pääsin tätä kautta osallistumaan nuorten tiedeakatemioiden (young academies, YA) järjestämiin kansainvälisiin kokouksiin ja verkostoitumaan muiden maiden YA-kollegoiden kanssa. Tämä oli minulle valtavan innostava kokemus, joka vahvasti myötävaikutti päätökseeni hakea Nuorten Tiedeakatemian puheenjohtajuutta.

Mitkä ovat erityisiä haasteita, joihin haluat puheenjohtajakaudellasi tarttua?

Haluan lisätä Nuorten Tiedeakatemian tunnettuutta sekä akateemisessa yhteisössä että laajemmin yhteiskunnassa. Olen jo tämän vuoden aikana havainnut, että esimerkiksi Nuorten Tiedeakatemian avoin jäsenhaku on lisännyt Nuorten Tiedeakatemian näkyvyyttä akateemisissa piireissä. Nuorten Tiedeakatemian tekemät kannanotot – esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon vastaanottama ilmastonmuutoskannanotto – ovat vastaavasti tuoneet Nuorten Tiedeakatemian vahvemmin mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vuoden 2023 alussa olemme järjestämässä isolle yleisölle avoimia tilaisuuksia, joiden toivon entisestään lisäävän Nuorten Tiedeakatemian tunnettuutta. Lisäksi haluan puheenjohtajakaudellani kannustaa koko Nuorten Tiedeakatemian jäsenistöä osallistumaan aktiivisesti yhteiseen toimintaamme.

Nuorten Tiedeakatemia on monitieteinen nuorten tutkijoiden yhteisö. Mikä jäseniä yhdistää ja mitä etua monitieteisyydestä on?

Jäseniämme yhdistää intohimo tieteelliseen tutkimukseen ja itsensä kehittämiseen. Luonnollisesti yhdistävä tekijä on myös jäsentemme uravaihe, sillä jäsenemme työskentelevät pääsääntöisesti tutkijatohtoreina tai ovat aloittelemassa professorin uraansa. Nuorten Tiedeakatemia tarjoaa tässä uravaiheessa erinomaisen mahdollisuuden kehittää itseään akateemisesti myös perinteisen tutkimustyön ulkopuolella. Monitieteinen näkökulma oli tärkeässä roolissa esimerkiksi ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalolle luovutetun ilmastonmuutoskannanoton valmistelussa; tämän kannanoton valmistelu alkoi monitieteisessä työpajassa, ja sen valmisteluun osallistui Nuorten Tiedeakatemian jäseniä yli kymmeneltä eri tieteenalalta.

Olet ollut jäsenenä vuodesta 2019 lähtien ja hallituksessa vuodesta 2021 lähtien. Mitä jäsenyys ja hallitustyöskentely on jo antanut sinulle?

Olen tavannut Nuorten Tiedeakatemian kautta aivan mahtavia nuoria kollegoita mitä erilaisimmilta tieteenaloilta. Olen erityisesti nauttinut mahdollisuudesta keskustella heidän kanssaan nuorten tutkijoiden kohtaamista haasteista sekä oppia heidän tutkimusaloistaan. Hallitustyöskentelyn kautta olen päässyt myös luomaan uudenlaisia kansainvälisiä verkostoja, joissa fokus ei ole tietyn tieteenalan tutkimuksessa, vaan ennemminkin tieteellisessä vaikuttamisessa ja nuorten tutkijoiden aseman edistämisessä.

Miten itse päädyit tutkijaksi?

Olen ollut aina kiinnostunut luonnontieteistä ja tekniikasta. Jo ensimmäisen opiskeluvuoteni päätteeksi päädyin tutkimusapulaiseksi Tietekniikan laboratorioon Aalto-yliopistossa, ja innostuin välittömästi tieteellisen tutkimuksen tekemisestä. Tämän jälkeen olen jatkanut tutkimustani materiaalitieteen parissa, keskittyen erityisesti materiaalien reologisten ominaisuuksien karakterisointiin. Reologia on siis tieteenala, joka tutkii materiaalien virtaus- ja muodonmuutosominaisuuksia.

Mitä teet päivittäisessä työssäsi ja millainen yhdistelmä Nuorten Tiedeakatemian puheenjohtajuus on nuoren tutkijan uravaiheen kanssa?

Työskentelen tutkijana VTT:llä Biomassan jalostus ja biotuotteet -tutkimusalueella. Olen esimerkiksi mukana useissa tutkimusprojekteissa, joissa tutkitaan selluloosakuitupohjaisia materiaaleja. Isossa kuvassa tutkimuksemme pyrkii muun muassa korvaamaan muoveja biopohjaisilla materiaaleilla esimerkiksi pakkausmateriaaleissa sekä luomaan uusia käyttökohteita selluloosapohjaisille materiaaleille.

Nuorten Tiedeakatemian puheenjohtajuuden ja tutkijan päivätyön yhdistäminen on tietenkin haastavaa ajankäytön kannalta. Nuorten Tiedeakatemian toiminta on kuitenkin niin erilaista verrattuna omaan tutkimustyöhöni, että koen tämän tuovan myös mielekästä vaihtelua arkeeni. Lisäksi Nuorten Tiedeakatemian puheenjohtajana toimiminen antaa loistavan mahdollisuuden omien ammatillisten taitojen kehittämiseen.

Miten summaisit Nuorten Tiedeakatemian vuoden 2022?

Vuosi 2022 on ollut erittäin vilkas Nuorten Tiedeakatemiassa. Perinteisen akatemiaklubitoimintamme lisäksi olemme olleet aktiivisia nuorten tiedeakatemioiden kansainvälisissä verkostoissa, tuottaneet tiedevideoita Youtube-kanavallemme, järjestäneet erilaisia tapahtumia jäsenistöllemme, koordinoineet ennätysmäärän tutkijavierailuja kouluihin Tutkija tavattavissa -palvelussa ja niin edelleen. Lisäksi olemme toimineet läheisessä yhteistyössä Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa, ja tästä yhteistyöstä ovat ehdottomasti hyötyneet molemmat osapuolet. Vuodelle 2023 olemme jo suunnitelleet kaksi isolle yleisölle avointa tapahtumaa, monien muiden suunnitelmien lisäksi. Uskonkin, että myös tuleva vuosi tulee olemaan erittäin antoisa itselleni ja koko Nuorten Tiedeakatemian jäsenistölle.