Kolmen vuoden jatkorahoitus opettajien rakastamalle Tutkija tavattavissa -palvelulle

Nuorten Tiedeakatemia on saanut Jenny ja Antti Wihurin rahastolta 110 000 euroa Tutkija tavattavissa –palvelulleen, joka tarjoaa Suomen oppilaitoksille tutkijoiden etävierailuja. Jo lähes puolet Suomen lukioista on käyttänyt palvelua. Rahoitus takaa palvelun jatkumisen nykyisellä volyymillaan vuoden 2026 loppuun saakka. 

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteydessä toimiva Nuorten Tiedeakatemia on pyörittänyt alkuvuodesta 2019 lähtien Tutkija tavattavissa -palvelua. Palvelun kautta peruskoulun ja toisen asteen opettajat ympäri Suomen voivat tilata oppitunnille tutkijan syventämään käsiteltäviä asioita ja tarjota oppilaille kurkistuksen tutkijan elämään ja tutkijoiden urapolkuihin. Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt palvelulle merkittävän 110 000 euron suuruisen apurahan, joka turvaa palvelun jatkon seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Palvelu on välittänyt jo satoja tutkijoita vierailuille yhteensä kymmenille tuhansille oppilaille. Tänä vuonna palvelun ennakoidaan tavoittavan yhteensä noin 12 000 oppilasta, joista noin 90 % on lukiolaisia. Palvelu onkin ollut erittäin suosittu juuri lukioiden keskuudessa ja tavoittanut syksyyn 2023 mennessä lähes 50 % Suomen kaikista lukioista.

Opettajilta lähes sataprosenttisen kiittävää palautetta

Opettajat ovat jo aikaisemmin ilmaisseet kollektiivisen toiveensa palvelun vakiinnuttamiselle. Vuosina 2020–2021 opettajilta kerätty palaute oli 95-prosenttisesti kiittävää. Lukuvuoden 2022–2023 aikana lukio- ja yläkouluikäisiltä oppilailta kerätystä palautteesta valtaosa oli niin ikään kiittävää. Oppilaat ovat lisäksi kertoneet oppineensa, mitä on tieteellinen ajattelu ja mikä on tieteellisen tiedon epävarmuus kyseisen tieteenalan kohdalla. Tutkija tavattavissa -palvelun kautta tapahtuvissa vierailuissa keskeisessä roolissa ovat oppilaiden tutkijoille esittämät kysymykset. Yksi palvelun tavoitteista onkin rohkaista oppilaita kehittämään ajatteluaan.

Vierailupyyntöjä tulee melko tasaisena virtana kaikista oppiaineista, mutta erityisesti ajankohtaiset aiheet kiinnostavat. Kuluneen vuoden aikana oppilaita ja opettajia ovat kiinnostaneet erityisesti medialukutaito, biotekniikka, Venäjän historia, NATO, eläinten oikeudet, Kiina, terveyden tutkiminen, tekoäly sekä oppiminen ja tietoteoria. Tutkija tavattavissa -palvelu mahdollistaa lisäksi oppiainerajat ylittäviä teemoja, kuten uskontoa ja psykologiaa yhdistävälle lukiokurssille syksyllä 2023 tapahtuva vierailu ”salaliittoteoriat uskonnon ja psykologian näkökulmasta” osoittaa.

Kasvua joka suuntaan

Suuri kiitos Tutkija tavattavissa -palvelun menestyksestä kuuluu sen tutkijoille, jotka ovat levittäneet tietoisuutta palvelusta omien verkostojensa kautta. Palvelu onkin olemassa kaikkia Suomen korkeakouluja ja tutkijayhteisöjä varten. Palvelun kautta tutkija voi popularisoida omaa tutkimustaan, vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja harjoittaa pedagogisia taitojaan. Palvelusta voi pyytää tutkijoita kaikkiin kouluaineisiin. Tutkijapooliin kuuluu jo yli 500 tutkijaa hyvin moninaisilta aloilta taiteen tutkimuksesta kvanttifysiikkaan. Myös tutkijat ovat antaneet yhteistyöstä kiittävää palautetta. Tulevaisuudessa palvelu pyrkii kasvattamaan poolia entisestään, jotta voimme vastata alati kasvavaan kysyntään.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Kim Krappala, tutkija tavattavissa -palvelun koordinaattori

Puh: 041-5138053

Tilaa tutkija oppitunnille!

Kuva: Aleksi Kylmälahti