Nuorten Tiedeakatemialla uusi hallitus ja toimintaryhmät

Nuorten Tiedeakatemian jäsenkokous järjestettiin 14.9. ajan hengen mukaisesti virtuaalisena. Kokoukseen osallistui 39 tutkijaa. Nuorten Tiedeakatemian jäseniä on tällä hetkellä 79 ja alumneja 16.

Kokouksessa keskusteltiin Nuorten Tiedeakatemian menneestä ja tulevasta toiminnasta. Kokous myös hyväksyi eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa yhdessä työstetyn kannanoton EU:n tutkimusrahoitusleikkauksia vastaan.

Jäsenistö valitsi kokouksessaan uuden hallituksen ja päätti tärkeimmistä toimintaryhmistään. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa toista vuotta TkT Jenni Raitoharju ja varapuheenjohtajana niin ikään toisen toimintavuoden ajan FT Maija Hirvonen. Hallituksen sihteeriksi valittiin Nuorten Tiedeakatemian toiminnan vetäjänä lokakuussa aloittava TT Katja Kujanpää.  Uusista jäsenistä hallituksessa aloittavat MMT Samuli Junttila ja FT Mona Mannevuo.

Hallituksessa on 8 jäsentä, kaksi jokaiselta Nuorten Tiedeakatemian jäsenten vuosikurssilta. Hallitus koostuu varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Valinnassa huomioitiin tieteenalojen kirjo ja taustaorganisaatioiden maantieteellinen edustavuus. Hallituksen kokoonpano ja toimihenkilöt ovat seuraavat:

 • Puheenjohtaja  TkT Jenni Raitoharju, Suomen ympäristökeskus (jäsenkausi 2018-2022, koneäly)
 • Varapuheenjohtaja FT Maija Hirvonen, Tampereen yliopisto (2017-2021, käännös- ja kielitieteet)
 • Jäsen FT Henrikki Tenkanen, Aalto-yliopisto (2019-2023, maantiede)
 • Jäsen MMT Samuli Junttila, Itä-Suomen yliopisto (2020-2024, metsätieteet, kaukokartoitus)
 • Maija Hirvosen varajäsen TT Tuukka Kauhanen, Helsingin yliopisto (2017-2021, eksegetikka)
 • Jenni Raitoharjun varajäsen ja hallituksen sihteeri TT Katja Kujanpää, Helsingin yliopisto (2018-2022, eksegetiikka)
 • Henrikki Tenkasen varajäsen OTT Juli Mansnérus, Helsingin yliopisto (2019-2023, lääkintä- ja bio-oikeus)
 • Samuli Junttilan varajäsen FT Mona Mannevuo, Turun yliopisto (2020-2024, sukupuolentutkimus, kulttuurihistoria, poliittinen historia)

Toimintaryhmät käynnistyneelle toimintakaudelle ovat:

 • Avoimen tieteen ryhmä vetäjänään Henrikki Tenkanen
 • Alumnitoiminnan ryhmä, jossa hallituksen yhteyshenkilönä toimii Katja Kujanpää
 • Kansainvälisen toiminnan ryhmä vetäjänään Jenni Raitoharju ja tukena Juli Mansnérus
 • Viestintä- ja politiikkavaikuttamisryhmä vetäjänään Samuli Junttila
 • Tiedekasvatusryhmä vetäjänään Tuukka Kauhanen

Nuorten Tiedeakatemian jäsentilaisuuksia koordinoi yhdessä tiedesihteerin kanssa varapuheenjohtaja Maija Hirvonen.  Tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä hallituksen asiantuntijana toimii Mona Mannevuo.