Tieteen ja taiteen parissa operoinut Riikka Hiltunen vetämään Nuorten Tiedeakatemian toimintaa

Kuva: Veikko Somerpuro

Nuorten Tiedeakatemian syksy on alkanut vauhdikkaasti. Syyskuussa aloittaneen uuden hallituksen lisäksi Nuorten Tiedeakatemia sai uuden tiedesihteerin, FT Riikka Hiltusen. Kesäkuussa 2021 popmusiikintekijöiden luovasta ajattelusta ja ennakoivuudesta väitellyt Riikka on tieteen ja taiteen moniosaaja. Toivotamme Riikan lämpimästi tervetulleeksi Nuorten Tiedeakatemiaan kysymällä häneltä tarkemmin, mistä hän tulee ja mihin suuntaan hän haluaisi toimintaa kehittää.

Mikä sai sinut kiinnostumaan tiedesihteerin tehtävästä? Mitä haluaisit työssä oppia? 

Uudessa työssäni pääsen aivan ainutlaatuiselle näköalapaikalle seuraamaan monitieteistä keskustelua siirryttyäni juuri itsekin jatko-opiskelijasta nuoreksi tutkijaksi. Monitieteisyys on olennainen osa omaakin tutkijuuttani: väitöskirjassani hyödynsin populaarimusiikintutkimuksen lisäksi tulevaisuudentutkimusta ja luovuustutkimusta. Nuorten Tiedeakatemialla on mahtavan aktiivinen ote ja todelliset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä vaikuttaa päätöksentekoon myös akateemisen maailman ulkopuolella.

Sisällöllisesti pääsen työnkuvassani hyödyntämään sekä tiedemaailman tuntemustani että tapahtumatuotanto- ja viestintäosaamistani. Viestintätaitojeni ylläpitäminen, kehittäminen ja päivittäminen tuntuu inspiroivalta, lisäksi odotan kansainvälisiin verkostoihin tutustumista ja yhteistyön tekemistä.

Olet työskennellyt aikaisemmin monipuolisissa kulttuurialan tehtävissä. Millaisia kulttuurialan toimintatapoja näkisit itse enemmän tieteen puolella? 

Kenties kulttuurialalla näkee vähän enemmän yhteen hiileen puhaltamista, minkä viimeaikainen pandemian aiheuttama taide- ja kulttuurialan kriisikin on näyttänyt. Tieteen puolella tapahtuu helposti poteroitumista omiin tieteenaloihin ja leiriytymistä tieteenalojen sisälläkin. Tässäkin Nuorten Tiedeakatemian rooli on tärkeä, sillä monitieteinen jäsenistö voi näyttää esimerkillään mallia siitä, miten hedelmällistä tieteidenvälinen keskustelu voi olla ja mitä yhteistyöllä voidaan saada aikaan.

Miten haluaisit kehittää Nuorten Tiedeakatemian toimintaa?    

Nuorten Tiedeakatemia on nuori yhteisö, ja ymmärrettävästi kaikki tiedemaailmassakaan eivät vielä tunne organisaatiota. Haluaisin onnistua lisäämään Nuorten Tiedeakatemian tunnettuutta ja kirkastamaan myös ulkopuolelle ymmärrystä sen roolista ja tavoitteista tiedemaailmassa ja yhteiskunnassa. Tutkija tavattavissa -palvelu on mahtava esimerkki siitä, miten syvälle ruohonjuuritasolle Nuorten Tiedeakatemian on mahdollista ulottaa toimintaansa ja tunnettuuttaan.