Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemiat kokoontuivat Helsingissä

Kuvat: Sebastian Trzaska / Riikka Hiltunen

Helsingissä järjestettiin viime viikolla Viron, Latvian, Liettuan, Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen nuorten tiedeakatemioiden kokoontuminen. Akatemiat kokoontuivat ensimmäisen kerran maaliskuussa 2019 Tukholmassa, ja covid-19 -pandemian vuoksi aikaväli venyi nyt kolmeen vuoteen. Kokoontumisen tarkoituksena oli syventää yhteistyötä eri akatemioiden välillä ja jakaa tietoa eri akatemioiden toimintatavoista. Kokoontumiseen osallistui kustakin vierailijamaasta 1-3 jäsentä tai työntekijää, omia jäseniämme paikalla oli kuusi.

Kokoontumisen ensimmäisen päivän (9.6.) teemana oli Ukrainan sodan aiheuttamat haasteet kansainväliselle tiedeyhteisölle. Tanskan nuorten tiedeakatemian jäsen Birgitte Beck Pristed alusti ryhmäkeskusteluja tiedediplomatian tulevaisuuden suuntaviivoista, pakotteiden vaikutuksista ja siitä, miten tiedeyhteisön ja eurooppalaisten yliopistojen tulisi vastata sotatilanteeseen riskeeraamatta tutkijoiden ihmisoikeuksia ja vapaata tutkimusta.

Vaasan yliopistossa työskentelevä Kiovan Mohyla-akatemian professori Olena Maslyukivska kertoi ukrainalaistutkijoiden tilanteesta sekä tuloksia selvityksestään Suomeen päätyneiden ukrainalaistutkijoiden tarpeista. ScienceForUkraine-aloitteen Suomen koordinaattorit Katri Mäkinen-Rostedt ja Annina Lattu esittelivät puolestaan ScienceForUkraine-aloitetta. Näiden puheenvuorojen pohjalta keskusteltiin siitä, miten ukrainalaisten tutkijoiden asemaa voitaisiin parantaa, millainen nuorten tiedeakatemioiden rooli siinä voisi olla, ja mitä hyviä käytäntöjä eri maissa on jo löytynyt, uusia ideoita unohtamatta.

Toisen päivän (10.6.) teemana oli monitieteisyys ja tieteidenvälisyys, mutta päivä aloitettiin varastettavien ideoiden sessiolla. Kukin akatemioista esitteli toimintamuotonsa, jota tarjosi vapaasti kopioitavaksi. Oma varastettava ideamme oli menestyksekäs Tutkija tavattavissa -palvelu.

Monitieteisyyttä ja tieteidenvälisyyttä käsiteltiin päivän aikana monesta näkökulmasta. Kata-Riina Valosaari Suomen Akatemiasta avasi Suomen Akatemian toimintaa sekä monitieteisyyttä rahoittajan näkökulmasta. Monitieteisyyttä koskevan paneelikeskustelun osallistujina olivat Laura Berger (Suomi), Haley DeKorne (Norja), Helen Eenman (Viro) ja Tiina Paloniitty (Suomi) ja puheenjohtajana toimi Samuli Junttila. Iltapäivällä teemaan paneuduttiin Kelsey LaMeren vetämässä workshopissa, jossa pohdittiin esimerkiksi tieteidenvälisen keskustelun haasteita kuvitteellisten tutkimusprojektien avulla.

Keskustelua nuorten tiedeakatemioiden yhteistyön tulevaisuudesta käytiin niin virallisessa ohjelmassa kuin myös Uunisaaressa järjestetyssä illanvietossa. Akatemiat olivat yhtä mieltä siitä, että olisi toivottavaa järjestää tapahtuma jatkossa vuosittain.


Osallistujamaiden kotisivuja:

Young Academy of Denmark 
Estonian young academy of sciences 
Young Academy Finland 
Association of Latvian Young Scientists
Lithuanian Young Academy 
The Young Academy of Norway 
Young Academy of Sweden