Tervetuloa Nuorten Tiedeakatemian jäseneksi!

Tälle sivulle olemme koonneet tietopaketin toiminnastamme. Tämä toivottavasti helpottaa hyppäämistä mukaan Nuorten Tiedeakatemian toimintaan. Tervetuloa mukaan!


Mikä on Nuorten Tiedeakatemia?

Nuorten Tiedeakatemia (Young Academy Finland, YAF) on perustettu vuonna 2017. Nuorten Tiedeakatemia pyrkii edistämään tiedettä ja tutkimuksen asemaa etenkin nuorten tutkijoiden näkökulmasta. Nuorten Tiedeakatemia korostaa toiminnassaan monitieteisyyttä ja tieteen avoimuutta.

Nuorten Tiedeakatemia on toiminnaltaan ja kannanotoissaan itsenäinen, mutta toimimme yhteistyössä meidät perustaneen Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa. Suomessa on lisäksi kolme muuta tiedeakatemiaa sekä akatemioiden yhteistyöneuvosto, Suomen Tiedeakatemiat. Tiedeakatemiat ovat itsenäisiä tieteellisiä seuroja, jotka kutsuvat jäsenikseen ansioituneita tutkijoita, eikä niitä pidä sekoittaa Suomen Akatemiaan, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa ja valtiollinen, pääosin tutkimusrahoitusta jakava taho.

Ennen Nuorten Tiedeakatemian perustamista Suomalainen Tiedeakatemia pyöritti Nuorten Akatemiaklubia. Klubin toimintaan kutsuttiin nuoria tutkijoita vuodeksi kerrallaan, ja toiminnan sisältönä olivat kuukausittaiset klubitapaamiset, joissa jäsenet pitivät esitelmiä omasta tutkimuksestaan. Nuorten Tiedeakatemia perustettiin Akatemiaklubin pohjalta, ja klubin perinne näkyy Nuorten Tiedeakatemian toiminnassa edelleen siinä, että kunkin jäsenen toivotaan pitävän esitelmän omasta tutkimuksestaan ensimmäisen jäsenvuotensa aikana.

Jäsenet ja alumnit

Nuorten Tiedeakatemian jäsenet kutsuu Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus. Uusia jäseniä kutsutaan joka vuosi, ja jäsenyys kestää neljä vuotta. Nelivuotiskautensa päättävät jäsenet siirtyvät Nuorten Tiedeakatemian alumneiksi. Myös ennen Nuorten Tiedeakatemian varsinaista perustamista Akatemiaklubissa mukana olleet tutkijat ovat Nuorten Tiedeakatemian alumneja.

Hallitus

Nuorten Tiedeakatemian toimintaa johtaa hallitus, joka valitaan tehtäväänsä vuodeksi kerrallaan. Valinta tehdään syyskokouksessa. Sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla jäseniä kaikilta “vuosikursseilta”, eli myös juuri akatemiaan valittujen joukosta valitaan jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja jakaa hallituksen jäsenille tehtäviä mm. Nuorten Tiedeakatemian työryhmien vetäjinä. Pyrimme siihen, että kaikki jäsenet osallistuvat toimintaan, eikä vain hallitus. Olemme kaikki erittäin kiireisessä ura- ja elämänvaiheessa olevia ihmisiä, joten luonnollisesti toimintamme laajuus ja aktiivisuus mukautuu näihin realiteetteihin. Meitä on kuitenkin varsin monta, joten kun kaikki teemme vähän, yhteensä voimme saada aikaan paljon. Voit tutustua nykyiseen hallitukseen täältä.

Ryhmät

Nuorten Tiedeakatemian toimintaa tehdään pitkälti työryhmissä. Jäsenet voivat osallistua yhden tai useamman ryhmän toimintaan niin aktiivisesti kuin kunkin oma kalenteri antaa myöten. Kukin ryhmä organisoi toimintansa itse, mutta jokaisella ryhmällä on yksi vastuullinen vetäjä/puheenjohtaja, joka koordinoi toimintaa ja raportoi siitä hallitukselle, ja tarvittaessa tuo ryhmän asioita hallituksen päätettäväksi. Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

Toimintakaudella 2022-2023 toimivat  avoimen tieteen ja tiedejulkaisemisen ryhmä, kansainvälisten asioiden ryhmä,  tiedekasvatusryhmä sekä viestintä- ja politiikkavaikuttamisen ryhmä. Ryhmät työskentelevät paljon virtuaalisesti, mutta myös Nuorten Tiedeakatemian joka toinen kuukausi järjestettävät  tapaamiset ovat hyviä mahdollisuuksia pitää kokouksia kasvokkain.


Työkalut ja sisäinen viestintä

Sähköpostin lisäksi käytämme keskinäisessä viestinnässämme Slackia. Pääset liittymään Slack-työtilaamme tästä . Slackissa keskustelu jakautuu eri kanaville. General-kanavalla on yleistä asiaa, kutsuja tilaisuuksiin ja kokouksiin jne., ja kaikki käyttäjät liitetään automaattisesti tuon kanavan jäseniksi. Jokaisella ryhmällä ja toiminnan lohkolla on oma kanavansa, ja kanavia myös perustetaan ja suljetaan tarpeen mukaan. Voit itse liittyä haluamillesi kanaville kiinnostuksesi mukaan.

Slackin eri kanavilla koordinoidaan myös lausuntojen ja muiden dokumenttien työstämistä, ja dokumentteja ja luonnoksia jaetaan (toistaiseksi) Google Drive -linkkeinä.


Toiminta

Akatemiaklubitoiminta

Akatemiaklubit ovat jäsentoimintamme ydin. Akatemiaklubipäiviä järjestetään noin joka toinen kuukausi Suomalaisen Tiedeakatemian tiloissa Helsingin keskustassa. Klubitapahtumat ovat koko päivän (esim. klo 09:30-15:30) mittaisia, ja jokaisessa kokoontumisessa on interaktiivista ja jäsenistölle lisäarvoa tuottavaa ohjelmaa: klubipäivien yhteydessä esimerkiksi järjestetään mentorointitoimintaa, koulutusta, työstetään kannanottoja ja kuullaan uusien jäsenten esitelmiä. Klubipäivät ovat keskeisin osa Nuorten Tiedeakatemian toimintaa ja on tärkeää, että iso osa jäsenistä pääsee paikalle.

Uusien jäsenten esitelmät

Jokaisessa Nuorten Tiedeakatemian kokouksessa pidetään tyypillisesti 4–5 esitelmää eri tieteenaloilta, ja sen jälkeen niistä keskustellaan yhdessä. Esitelmien on tarkoitus olla yleistajuisia. Esitelmien jälkeinen keskustelu on hyvä monitieteisyysharjoitus. Esitelmät videoidaan ja julkaistaan verkossa, ja jäsenet voivat käyttää näitä videoita “käyntikortteinaan”.  Esitelmät löytyvät täältä ja “vanhanmallisen” Akatemiaklubin esitelmät täältä. Esitelmän voi pitää suomeksi tai englanniksi.

Ulkoinen viestintä

Viestinnän keskeisin tavoite on saada nuorten tutkijoiden ääni kuuluviin ja näkyviin yhteiskunnassamme. Tärkeitä kanavia ovat nämä verkkosivut ja Twitter-tilimme, jota pyydämme seuraamaan. Lisäksi tavoitteena on tehdä entistä enemmän yhteistyötä Suomalaisen Tiedeakatemian viestintäosaston kanssa ja saada lisänäkyvyyttä myös akateemisen maailman ulkopuolella. Kannustamme jäseniä osallistumaan viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kaikkia uusia jäseniä pyydetään syksyllä laatimaan tutkijaprofiili Nuorten Tiedeakatemian verkkosivuille suomeksi ja englanniksi. Voit tarkastella muiden jäsenten tutkimuskuvauksia täältä. Esittelyjä selaavat myös yhteistyötahomme, ja ne ovat keskeisessä osassa, kun saamme pyyntöjä löytää nopeasti asiantuntija johonkin luottamustehtävään.

Tutkija tavattavissa

Tutkija tavattavissa on Nuorten Tiedeakatemian palvelu, joka toteuttaa tutkijoiden virtuaalivierailuja kouluihin ja oppilaitoksiin ympäri Suomea. Palvelu käynnistyi tammikuussa 2019, ja sen esikuvana on kansainvälinen Skype a Scientist. Projektia on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, ja siinä ovat olleet mukana myös Opetushallitus ja Suomen Akatemia. Elokuuhun 2022 mennessä mukaan on ilmoittautunut jo 400 tutkijaa eri aloilta ympäri Suomen, ja lisää tarvitaan koko ajan. Liity mukaan ja haasta kollegasikin! Voit ilmoittautua mukaan täällä.

Avoin tiede

Tieteen avoimuus on tärkeää, yritettäessä lisätä tieteellisen tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja vastuullisuutta.  Nuorten Tiedeakatemia seuraa aktiivisesti keskustelua avoimesta tieteestä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja pyrkii vaikuttamaan avoimen tieteen tulevaisuuden suuntaviivoihin.

Tutkimuksen avoimuus on erittäin laaja ja monitahoinen asia, ja se näyttäytyy eri tieteenaloilla hyvin erilaisena. Kullakin tieteenalalla on erilaisia käytäntöjä ja tarpeita mm. aineistoihin ja niiden käyttöön liittyen, sekä erilaisia toimintakulttuureita. Laajasti eri tieteenaloja kattavina tiedeakatemioilla onkin tärkeä tehtävä tässä keskustelussa, jotta tutkimuksen avoimuutta edistettäessä ei esimerkiksi luotaisi eri tieteenaloja eriarvoisesti kohtelevia käytäntöjä.

Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tiedeneuvonta

Nuorten Tiedeakatemia on vakiinnuttanut paikkansa organisaationa, jonka jäsenet edustavat alojensa huippuja. Saamme säännöllisesti yhteydenottoja eri tahoilta, jotka etsivät asiantuntijoita erilaisiin päätöksenteon ja tutkimuksen sillanrakentamiseen liittyviin mekanismeihin. Voit siis kauttamme päätyä mitä mielenkiintoisimpiin tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisääviin projekteihin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Pidäthän siis tutkimusprofiilisi verkkosivuillamme ajan tasalla.

Ilmastonmuutoksen kaltaiset viheliäiset ongelmat tarvitsevat monitahoisia ratkaisuja ja uudenlaista vuoropuhelua päättäjien, tutkijoiden, ja muiden toimijoiden välillä. Tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon rajapinnassa tapahtuu paljon. Julkistimme kesällä 2022 kannanoton, jossa vaadimme hallitukselta kiireellisiä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sen vaikutuksiin varautumiseen. Nuorten Tiedeakatemialla on ollut myös Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittama hanke, jossa tiedeneuvontaa tarkasteltiin kansainvälisesti ja nuorten tutkijoiden näkökulmasta. Hanke päättyi syyskuussa 2020. Hankkeessa kartoitettiin eurooppalaisten nuorten tiedeakatemioiden parhaita käytäntöjä nuorten tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuoropuhelun järjestämiseksi ja järjestettiin työpajoja, joissa kehitettiin vuorovaikutteisia, yhteiskehittämiseen perustuvia tapoja linkittää tieteellinen tutkimus ja poliittinen päätöksenteko paremmin yhteen. Hankkeessa tuotettu policy brief julkaistiin syyskuussa 2020.

Kansainvälinen yhteistyö

Viime vuosina on monissa maissa perustettu tiedeakatemioita nuorille tutkijoille. Euroopan kansalliset nuorten tiedeakatemiat tekevät yhteistyötä, jota tiivistetään erityisesti vuosittain järjestettävissä, eurooppalaisen verkoston tapaamisissa. Nuorten Tiedeakatemia järjesti kokouksen vuonna 2019 Helsingissä.

Kansainvälisessä toiminnassamme yhtenä kärkenä on pohjoismainen yhteistyö, ja järjestimmekin Helsingissä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisen nuorten tiedeakatemioiden kokoontumisen kesällä 2022. Seuraava Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemioiden kokoontuminen järjestetään Oslossa 7.-8.9.2023.

Tiede on kansainvälistä ja samoin tietysti akatemiatoiminta, joten kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneille löytyy Nuorten Tiedeakatemian toiminnassa paljon mahdollisuuksia.

Alumnit

Nuorten Tiedeakatemialle on tärkeää ylläpitää yhteyksiä alumneihin ja myös osata hyödyntää aiempien jäsenten verkostoja ja osaamista toiminnassaan.