Tervetuloa Nuorten Tiedeakatemian jäseneksi!

Tälle sivulle olemme koonneet tietopaketin toiminnastamme. Tämä toivottavasti helpottaa hyppäämistä mukaan Nuorten Tiedeakatemian toimintaan. Käytämme työskentelyssämme Slackia ja Google Drivea, ja täältä löydät myös linkit näihin työkaluihin. Tervetuloa mukaan!


Mikä on Nuorten Tiedeakatemia?

Nuorten Tiedeakatemia (Young Academy Finland, YAF) on perustettu vuonna 2017. Nuorten Tiedeakatemia pyrkii edistämään tiedettä ja tieteellisen tutkimuksen asemaa etenkin nuorten tutkijoiden näkökulmasta. Nuorten Tiedeakatemia korostaa toiminnassaan monitieteisyyttä ja tieteen avoimuutta.

Nuorten Tiedeakatemia on toiminnaltaan ja kannanotoissaan itsenäinen, mutta toimimme yhteistyössä meidät perustaneen Suomalaisen tiedeakatemian kanssa. Suomessa on lisäksi kolme muuta tiedeakatemiaa sekä akatemioiden yhteistyöneuvosto, Suomen Tiedeakatemiat. Tiedeakatemiat ovat itsenäisiä tieteellisiä seuroja, jotka kutsuvat jäsenikseen ansioituneita tutkijoita, eikä niitä pidä sekoittaa Suomen Akatemiaan, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa ja valtiollinen, pääosin tutkimusrahoitusta jakava taho.

Ennen Nuorten Tiedeakatemian perustamista Suomalainen Tiedeakatemia pyöritti Nuorten Akatemiaklubia. Klubin toimintaan kutsuttiin nuoria tutkijoita vuodeksi kerrallaan, ja toiminnan sisältönä olivat kuukausittaiset klubitapaamiset, joissa jäsenet pitivät esitelmiä omasta tutkimuksestaan. Nuorten Tiedeakatemia perustettiin Akatemiaklubin pohjalta, ja klubin perinne näkyy Nuorten Tiedeakatemian toiminnassa edelleen siinä, että kukin jäsen pitää esitelmän omasta tutkimuksestaan ensimmäisen jäsenvuotensa aikana.

Jäsenet ja alumnit

Nuorten Tiedeakatemian jäsenet kutsuu Suomalaisen tiedeakatemian hallitus. Uusia jäseniä kutsutaan joka vuosi, ja jäsenyys kestää neljä vuotta. Nelivuotiskautensa päättävät jäsenet siirtyvät Nuorten Tiedeakatemian alumneiksi. Myös ennen Nuorten Tiedeakatemian varsinaista perustamista Akatemiaklubissa mukana olleet ovat Nuorten Tiedeakatemian alumneja.

Hallitus

Nuorten Tiedeakatemian toimintaa johtaa hallitus, joka valitaan tehtäväänsä vuodeksi kerrallaan. Valinta tehdään syyskokouksessa. Sääntöjen mukaan hallituksessa tulee olla jäseniä kaikilta ”vuosikursseilta”, eli myös juuri akatemiaan valittujen joukosta valitaan jäseniä hallitukseen. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja jakaa hallituksen jäsenille tehtäviä mm. Nuorten Tiedeakatemian työryhmien vetäjinä. Pyrimme siihen, että kaikki jäsenet osallistuvat toimintaan, eikä vain hallitus. Olemme kaikki erittäin kiireisessä ura- ja elämänvaiheessa olevia ihmisiä, joten luonnollisesti toimintamme laajuus ja aktiivisuus mukautuu näihin realiteetteihin. Meitä on kuitenkin varsin monta, joten kun kaikki teemme vähän, yhteensä voimme saada aikaan paljon. Voit tutustua nykyiseen hallitukseen täältä.

Ryhmät

Nuorten Tiedeakatemian toimintaa tehdään paljon työryhmissä. Jäsenet voivat osallistua yhden tai useamman ryhmän toimintaan niin aktiivisesti kuin kunkin oma kalenteri antaa myöten. Kukin ryhmä organisoi toimintansa itse, mutta jokaisella ryhmällä on yksi vastuullinen vetäjä/puheenjohtaja, joka koordinoi toimintaa ja raportoi siitä hallitukselle, ja tarvittaessa tuo ryhmän asioita hallituksen päätettäväksi. Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan.

Toimintakaudella 2020-2021 toimivat  avoimen tieteen ryhmä, kansainvälisten asioiden ryhmä,  tiedekasvatusryhmä, viestintä- ja politiikkavaikuttamisen ryhmä sekä alumnien ryhmä. Ryhmät työskentelevät paljon virtuaalisesti, mutta myös Nuorten Tiedeakatemian joka toinen kuukausi järjestettävät  tapaamiset ovat hyviä mahdollisuuksia pitää kokouksia kasvokkain.


Työkalut

Sähköpostin sijaan käytämme kaikessa keskinäisessä viestinnässämme Slackia. Pääset liittymään Slack-työtilaamme tästä . Slackissa keskustelu jakautuu eri kanaville. General-kanavalla on yleistä asiaa, kutsuja tilaisuuksiin ja kokouksiin jne., ja kaikki käyttäjät liitetään automaattisesti tuon kanavan jäseniksi. Jokaisella ryhmällä ja toiminnan lohkolla on oma kanavansa, ja kanavia myös perustetaan ja suljetaan tarpeen mukaan. Voit itse liittyä haluamillesi kanaville kiinnostuksesi mukaan. Ainakin #vaikuttaminen_viestintä-kanavalle kannattaa kaikkien liittyä, sillä niin suuri osa toiminnastamme on viestintää, ja siinä tarvitaan jokaisen panosta.

Slackin eri kanavilla myös koordinoidaan lausuntojen ja muiden dokumenttien työstämistä, ja dokumentit ja luonnokset ovat kaikkien saatavilla Google Drive -kansiossa. Drivesta löytyvät myös kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä Nuorten Tiedeakatemian logot ja valokuvat.

Saat oikeudet kansioon ja pääsyn tiedostoihin, kun täytät tähän lomakkeeseen sen sähköpostiosoitteen, jota mieluiten käytät Googlen palveluiden kanssa.


Toiminta

Akatemiaklubitoiminta

Akatemiaklubit ovat jäsentoimintamme ydin. Akatemiaklubipäiviä järjestetään syyskuusta 2020 alkaen joka toinen kuukausi Suomalaisen Tiedeakatemian tiloissa Helsingin keskustassa. Klubitapahtumat ovat koko päivän (esim. klo 09:30-15:30) mittaisia, ja jokaisessa kokoontumisessa on interaktiivista ja jäsenistölle lisäarvoa tuottavaa ohjelmaa: klubipäivien yhteydessä esimerkiksi järjestetään mentorointitoimintaa, koulutusta, työstetään kannanottoja ja kuullaan uusien jäsenten esitelmiä. Klubipäivät ovat keskeisin osa Nuorten Tiedeakatemian toimintaa ja on tärkeää, että kaikki iso osa jäsenistä pääsee paikalle.

Uusien jäsenten esitelmät

Jokaisessa Nuorten Tiedeakatemian kokouksessa pidetään tyypillisesti 3–4 esitelmää eri tieteenaloilta, ja sen jälkeen niistä keskustellaan yhdessä. Esitelmien on tarkoitus olla yleistajuisia. Esitelmien jälkeinen keskustelu on hyvä monitieteisyysharjoitus. Esitelmät videoidaan ja julkaistaan verkossa, ja jäsenet voivat käyttää näitä videoita ”käyntikortteinaan”.  Esitelmät löytyvät täältä ja sitä aiemmat täältä. Esitelmän voi pitää joko suomeksi tai englanniksi.

Viestintä

Viestinnän keskeisin tavoite on saada nuorten tutkijoiden ääni kuuluviin ja näkyviin yhteiskunnassamme. Tärkeitä kanavia ovat nämä verkkosivut ja Twitter-tilimme. Seuraa YAFin tiliä, ja liity mukaan sitä päivittävien jäsenten joukkoon laittamalla viestiä . Kannustamme kaikkia jäseniä osallistumaan viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kutsumme sinut tuottamaan materiaalia verkkosivuille, Twitteriin ja muille kanaville. Viestintään liittyvistä asioista keskustellaan Slackin #vaikuttaminen_viestintä -kanavalla.

Kaikkia uusia jäseniä pyydetään syksyllä laatimaan tutkimuksestaan esittely Nuorten Tiedeakatemian verkkosivuille suomeksi ja englanniksi. Voit tarkastella muiden jäsenten tutkimuskuvauksia täältä. Esittelyjä selaavat myös yhteistyötahomme (varsinkin Sofi-hanke), ja ne ovat keskeisessä osassa, kun saamme pyyntöjä löytää nopeasti asiantuntija johonkin luottamustehtävään.

Tutkija tavattavissa

Tutkija tavattavissa on Nuorten Tiedeakatemian palvelu, joka toteuttaa tutkijoiden virtuaalivierailuja kouluihin ja oppilaitoksiin ympäri Suomea. Palvelu käynnistyi tammikuussa 2019, ja sen esikuvana on kansainvälinen Skype a Scientist. Projektia on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, ja siinä ovat olleet mukana myös Opetushallitus ja Suomen Akatemia. Toukokuuhin 2021 mennessä mukaan on ilmoittautunut jo 300 tutkijaa eri aloilta ympäri Suomen, ja lisää tarvitaan koko ajan. Liity mukaan ja haasta kollegasikin! Voit ilmoittautua mukaan täällä.

Perinteisten tutkijavierailujen ohella teimme koronakevään 2020 aikana 5-osaisen Tutkija tavattavissa –tiedevideoiden sarjan, jonka tekoon osallistui iso joukko palveluun ilmoittatuneita tutkijoita. Sarjan jaksot rakentuvat palvelun suosituimpien oppiaineiden varaan (uskonto, psykologia, terveystieto, fysiikka, ympäristötieto) ja yhteistyökumppaneita olivat Suomen ympäristökeskus, Turun yliopiston biodiversiteettikeskus ja Saaristomeren tutkimuslaitos sekä tiedekeskus Heureka. Sarja oli iso menestys!

Avoin tiede

Tieteen avoimuus on tärkeää, yritettäessä lisätä tieteellisen tutkimuksen laatua, vaikuttavuutta ja vastuullisuutta.  Nuorten Tiedeakatemia seuraa aktiivisesti keskustelua avoimesta tieteestä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja pyrkii vaikuttamaan avoimen tieteen tulevaisuuden suuntaviivoihin.

Tutkimuksen avoimuus on erittäin laaja ja monitahoinen asia, ja se näyttäytyy eri tieteenaloilla hyvin erilaisena. Kullakin tieteenalalla on erilaisia käytäntöjä ja tarpeita mm. aineistoihin ja niiden käyttöön liittyen, sekä erilaisia toimintakulttuureita. Laajasti eri tieteenaloja kattavina tiedeakatemioilla onkin tärkeä tehtävä tässä keskustelussa, jotta tutkimuksen avoimuutta edistettäessä ei esimerkiksi luotaisi eri tieteenaloja eriarvoisesti kohtelevia käytäntöjä.

Tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tiedeneuvonta

Nuorten Tiedeakatemia on vakiinnuttanut paikkansa organisaationa, jonka jäsenet edustavat alojensa huippuja. Saamme säännöllisesti yhteydenottoja eri tahoilta, jotka etsivät asiantuntijoita erilaisiin päätöksenteon ja tutkimuksen sillanrakentamiseen liittyviin mekanismeihin. Voit siis kauttamme päätyä mitä mielenkiintoisempiin tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta lisääviin projekteihin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Pidäthän siis tutkimusprofiilisi verkkosivuillamme ajan tasalla.

Ilmastonmuutoksen kaltaiset viheliäiset ongelmat tarvitsevat monitahoisia ratkaisuja ja uudenlaista vuoropuhelua päättäjien, tutkijoiden, ja muiden toimijoiden välillä. Tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon rajapinnassa tapahtuu paljon. Suomalaisella Tiedeakatemialla on meneillään tiedeneuvonantohanke Sofi. Nuorten Tiedeakatemialla oli myös oma, Tiina ja Antti Herlinin säätiön rahoittama hanke, jossa tiedeneuvontaa tarkastellaan kansainvälisesti ja nuorten tutkijoiden näkökulmasta. Hanke päättyi syyskuussa 2020. Hankkeessa kartoitettiin eurooppalaisten nuorten tiedeakatemioiden parhaita käytäntöjä nuorten tutkijoiden ja päätöksentekijöiden vuoropuhelun järjestämiseksi ja järjestettiin työpajoja, joissa kehitettiin vuorovaikutteisia, yhteiskehittämiseen perustuvia tapoja linkittää tieteellinen tutkimus ja poliittinen päätöksenteko paremmin yhteen. Hankkeessa tuotettu policy brief julkaistiin syyskuussa 2020.

Kansainvälinen yhteistyö

Viime vuosina on monissa maissa perustettu tiedeakatemioita nuorille tutkijoille. Euroopan kansalliset nuorten tiedeakatemiat tekevät yhteistyötä, jota tiivistetään erityisesti vuosittain järjestettävissä, eurooppalaisen verkoston tapaamisissa. Nuorten Tiedeakatemia järjesti kokouksen vuonna 2019 Helsingissä.

Kansainvälisessä toiminnassamme yhtenä kärkenä on pohjoismainen yhteistyö, ja alammekin syksyllä 2021 valmistella seuraavaa pohjoismaiden ja Baltian nuorten tiedeakatemioiden tapaamista vuodelle 2022.

Tiede on kansainvälistä, ja samoin tietysti akatemiatoiminta, joten kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneille löytyy Nuorten Tiedeakatemian toiminnassa paljon mahdollisuuksia.

Alumnit

Nuorten Tiedeakatemialle on tärkeää ylläpitää yhteyksiä alumneihin ja myös osata hyödyntää aiempien jäsenten verkostoja ja osaamista toiminnassaan.