2023 oli aktiivinen tiedekasvatuksen, politiikkavaikuttamisen ja kansainvälisten tapaamisten vuosi

Nuorten Tiedeakatemian vuosi 2023 piti sisällään kansainvälisiä tapaamisia, tekoälyteemaillan, raportin ukrainalaistutkijoiden tarpeista, tiedekasvatuspelin kääntämisen, politiikkavaikuttamista sekä tiedekasvatusta kouluille suosiotaan yhä kasvattavan Tutkija tavattavissa -palvelun merkeissä.

Nuorten Tiedeakatemian kuudes kokonainen toimintavuosi on ollut jälleen vilkas. Alkuvuodesta toteutettiin jo toisen kerran avoin jäsenhaku, jonka perusteella Nuorten Tiedeakatemian hallitus valitsi viisi tutkijaa ehdotettavaksi uusiksi jäsenikseen. Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus teki lopulliset jäsenvalinnat. Hyvin onnistunutta ja Nuorten Tiedeakatemian tunnettuutta lisännyttä avointa jäsenhakua jatketaan myös tulevana vuotena.

Vuosi 2023 oli kansainvälisesti aktiivinen. Maryna Smahina laati alkuvuodesta 2023 selvityksen ukrainalaistutkijoiden tarpeista ukrainaksi ja englanniksi. Selvityksen mukaan ukrainalaisia tulisi tukea taloudellisesti pitkällä tähtäimellä, tukea Ukrainan energiaomavaraisuutta ja tarjota mahdollisuuksia osallistua fyysisiin koulutuksiin ja tapahtumiin (ei pelkästään etämuodossa). Lisäksi yksilön näkökulmasta tärkeänä pidetään laadukasta kielenopetusta ja mahdollisuuksia integroitua osaksi ympäröivää yhteiskuntaa.

Helmikuussa (13.2.) Nuorten Tiedeakatemia järjesti yhteistyössä Suomalaisen Tiedeakatemian kanssa Helsingin Ritarihuoneella Tekoäly-teemaillan. Teemaillasta luotiin myös tallenne.  Illan puhujina olivat apulaisprofessorit Riikka Koulu (Helsingin yliopisto) ja Arno Solin (Aalto yliopisto), sekä professori Petri Myllymäki (Helsingin yliopisto). Solin on Nuorten Tiedeakatemian jäsen.

Toukokuussa (3.5.-4.5.2023) kokoonnuimme kansainvälisten kollegoiden kanssa Tukholmassa Euroopan nuorten tiedeakatemioiden tapaamisessa. Syyskuussa Nuorten Tiedeakatemiaa edusti kaksi koordinaattoria ja neljä jäsentä (7.9.-8.9.2023) pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemioiden tapaamisessa Oslossa. Oslon tapaamisen teemoina olivat akateeminen vapaus ja kotimaiset kielet tieteen kielinä. Tapaaminen sisälsi valtiollisen tason puheenvuoroja, paneelikeskusteluja ja työpajatoimintaa. Ajatuksenvaihdon seurauksena Tutkija tavattavissa koordinaattori Kim Krappala kutsuttiin University of South-Eastern Norwayn SVEISU -tutkimusryhmän hybriditapaamiseen 4.12. esittelemään hanketta ja sen menestystekijöitä. Seuraava pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemioiden tapaaminen järjestetään Kööpenhaminassa huhtikuussa 2024. Tapaamisen teemana on planeetan kestävyyden rajat. Joulukuussa Nuorten Tiedeakatemiaa edusti Mona Mannevuo ja Tiia Kekäläinen osallistuessaan International Year of Sciences for Sustainable Development -teemavuoden päätösseremoniaan Cernissä.

Tammikuussa 2023 Nuorten Tiedeakatemia osallistui Säätytalolla järjestettyyn parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän sidosryhmätilaisuuteen. Tilaisuudessa kuultiin sidosryhmien näkemyksiä valmisteilla olevaan pitkäjänteisen T&K-rahoituksen suunnitelman sisältöön. Nuorten Tiedeakatemian puheenvuoron piti hallituksen silloinen varapuheenjohtaja Samuli Junttila ja suunnitelmaan kerättiin kommentteja koko jäsenistöltä. Nuorten Tiedeakatemian kommenttipuheenvuorossa korostuivat perustutkimuksen ja tieteen avoimuuden merkitys, riittävän rahoituksen varmistaminen tohtorikoulutukseen, kansainvälisten osaajien inkluusio sekä tutkijankoulutuksen houkuttavuus. Nuorten Tiedeakatemia on jatkanut luonnoksen kommentoimista kirjallisesti tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden jälkeen Suomen valtioneuvosto on linjannut, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) rahoitus nostetaan kolmesta neljään prosenttiin (suhteessa BKT:en) vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2019 käynnistetty Tutkija tavattavissa -palvelu jatkoi vakaata kasvuaan. Virtuaalisesti toteutettavia tiedekasvatusvierailuja tarjoava palvelu säilyikin keskeisenä ja näkyvänä osana Nuorten Tiedeakatemian toimintaa. Vuoden 2023 aikana palvelun kautta toteutettiin noin 550 tutkijavierailua eri kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Vuosien 2020–2023 palautteen perusteella noin 95 % opettajista oli yksiselitteisen tyytyväisiä vierailuun, ja palvelulle toivotaan opettajien suunnalta laajalti pysyvyyttä. Oppilaista noin puolet antavat vierailuille kouluarvosanan 9 tai 10. Noin 85 % oppilaista antaa arvosanaksi vähintään 8. Hanke tavoitti vuoden 2023 aikana arviolta noin 14 000 oppilasta ympäri Suomen ja tutkijapoolissa on vuoden päättyessä noin 530 tutkijaa. Palvelu sai lokakuussa 2023 Jenny ja Antti Wihurin säätiöltä kolmen vuoden apurahan (110 000 euroa) ja Svenska Kulturfondenilta 25 000 euron apurahan ruotsinkielisen tarjonnan parantamiseen. Toiminta jatkuukin saadun rahoituksen tuella ainakin vuoden 2026 loppuun asti.

Akatemiaklubitoiminta jatkui läpi vuoden. Viidestä akatemiaklubista yksi toteutettiin iltamuotoisena (elokuussa). Tutkimusesitelmistä ja paneelikeskusteluista tehtiin tuttuun tapaan tallenteet jotka ovat katsottavissa Nuorten Tiedeakatemian Youtube-kanavalla.

Vuosi 2024 on jo nurkan takana ja kevään suunnittelu pitkällä. Suunnitelmissa on ainakin osallistuminen Educa -messuille, uusi tiedevideo, nuorten tiedeakatemioiden kokoontumiset Kööpenhaminassa ja Berliinissä. Lisäksi luvassa on Expedition Mundus -pelin julkaiseminen ja Tutkija tavattavissa -palvelun kasvattaminen. Keväällä on jälleen edessä uusien jäsenien haku.

Nuorten Tiedeakatemia toivottaa jäsenilleen, alumneilleen, yhteistyökumppaneilleen ja kaikille ystävilleen rauhallista joulun aikaa!

Tiedekoordinaattori ja Tutkija tavattavissa -koordinaattori lomailevat 20.12.-2.1.