Jälkikaikuja nuorten tutkijoiden kansainvälisestä kokoontumisesta Helsingissä 2022

Baltian ja Pohjoismaiden nuorten tutkijoiden yhteisöt kokoontuivat kesällä 2022 Helsingissä. Kokoontumisen pääteemoina olivat Ukrainan sota sekä sekä monitieteisyys ja valtioiden rajoja ylittävä yhteistyö. Jälkimmäiseen teemaan liittyen pohdittiin matalan kynnyksen keinoja eri maiden väliselle yhteistyölle tiedeviestinnässä. Tästä syntyi idea yhdessä tuotetuista lyhyistä tiedevideoista.

Elokuussa 2023 Baltian ja Pohjoismaiden nuorten tutkijoiden yhteisöt kokoontuvat Oslossa. Tällä kertaa yhtenä teemana on tieteen kansalliset kielet. Miten turvata myös pienten pohjoiseurooppalaisten kielten tulevaisuus tiedekielinä? Näiden kahden tapaamisen teemoihin nivoutuen kolme osallistujamaata (Suomi, Tanska ja Latvia) päättivät tehdä lyhyet tiedevideot omalla äidinkielellään. Ajatuksena oli hyödyntää monikielistä yhteistyötä tekstittäen videot kaikille kolmelle kielelle (englannin lisäksi). Tuloksena syntyi Suomen, Latvian ja Tanskan nuorten tiedeakatemioiden tekemät lyhyet tiedevideot. Videoiden tuottamista on tukenut NordForsk.

Suomen Nuorten Tiedeakatemian jäsen Antti Lindfors tutki väitöskirjassaan stand-up komediaa itseilmaisun muotona. Videollaan hän kertoo huumorin tutkimisen merkityksistä, sen historiallisesta taustasta ja monitieteisestä luonteesta. Tanskan Andreas Hougaard Laustsen-Kiel tutkii omassa työssään vasta-aineita ja toksiineja ja kertoo monitieteisen tutkimuksen tärkeydestä uusien tutkimustulosten synnyttämisessä. Latvian Eduards Baķis on kemian alan tutkija ja kysyy, kannattaako tieteeseen investoida. Hän vastaa kertomalla tieteen saavutuksista lukuisien esimerkkien kautta. Tieteellä on paljon arvoa, ja paljon myös sitä taloudellista arvoa.

Katso videot alta. Lisää kieliversioita löytyy Nuorten Tiedeakatemian Youtube-kanavalta.