Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Tutkija tavattavissa -palvelun kasvua ja kehittämistä seuraavien kolmen vuoden ajan

Nuorten Tiedeakatemia on viime aikoina saanut iloisia rahoitusuutisia toisensa perään. Jo aikaisemmin uutisoimme, että Tutkija tavattavissa -palvelun jatkuminen on turvattu kolmeksi vuodeksi Jenny ja Antti Wihurin rahaston myöntämän apurahan turvin, ja nyt kolmivuotiskaudeksi tukea on saatu myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kolmivuotiskauden tavoitteena on paitsi jatkaa nykyisen palvelun toteutusta täysipainoisesti ja kasvattaa käyttäjämääriä ja tutkijapoolia, myös kehittää oheismateriaalia tutkijavierailujen tueksi. Työn alla on nuorille suunnattu verkkotiedelehti, johon tilataan artikkeleita Tutkija tavattavissa -palvelun tutkijoilta. Opettajat voivat luetuttaa artikkeleita oppilailla ennen tutkijavierailuja ja näin helpottaa oppilaiden valmistautumista vierailuun. Hankekauden aikana pilotoidaan myös tutkijavierailuja muun muassa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä kehitetään tiedekasvatusta aikuisille. 

Omana hankkeenaan pyörii Tutkija tavattavissa -palvelun kehittäminen ruotsinkielisten oppilaitosten tarpeisiin. Hanke toteutetaan Svenska Kulturfondenin tukemana.