Nuorten Tiedeakatemian vaikuttava ja kansainvälinen vuosi 2022

Nuorten Tiedeakatemian vuosi 2022 piti sisällään muun muassa kansainvälisen yhteistyön tiivistymistä, suoraa politiikkavaikuttamista sekä tiedekasvatusta kouluille suunnattujen tiedevideoiden ja suosiotaan yhä kasvattavan Tutkija tavattavissa -palvelun merkeissä.

Nuorten Tiedeakatemian viides kokonainen toimintavuosi on tuonut tullessaan monia uusia avauksia. Alkuvuodesta toteutettiin ensimmäisen kerran avoin jäsenhaku, jonka perusteella Nuorten Tiedeakatemian hallitus valitsi viisi tutkijaa ehdotettavaksi uusiksi jäsenikseen. Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus teki lopulliset jäsenvalinnat. Hyvin onnistunutta ja Nuorten Tiedeakatemian tunnettuutta lisännyttä avointa jäsenhakua jatketaan myös tulevana vuotena.

Kesäkuussa Nuorten Tiedeakatemia luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalolle kevään aikana valmistelemansa kannanoton, jossa Suomen hallitusta vaaditaan ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ohisalo piti kannanottoa merkittävänä keskustelunavauksena ja totesi sen sisältävän osin varsin uusiakin avauksia. 

Vuoden suurin ponnistus oli Pohjoismaiden ja Baltian maiden nuorten tiedeakatemioiden kokoontuminen, jonka Nuorten Tiedeakatemia järjesti Helsingissä kesäkuussa. Kokoontumiseen osallistui jäseniä Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Viron nuorten tiedeakatemioista. Kokoontumisen teemoina oli monitieteisyys ja tieteidenvälisyys sekä Ukrainan sodan aiheuttamat haasteet kansainväliselle tiedeyhteisölle. Kokouksen tunnelmia on nähtävissä videomuodossa täällä.

Yhteistyö tiivistyi erityisesti Viron nuorten tiedeakatemian kanssa; marraskuussa Nuorten Tiedeakatemia kutsui Viron nuorten tiedeakatemian jäseniä Helsinkiin kokonaan englanninkielisen Akatemiaklubin yhteydessä järjestettävään tapaamiseen.

Nuorten Tiedeakatemian kansainvälinen toiminta ulottui myös ukrainalaistutkijoiden auttamiseen. Yhteistyötä tehtiin #ScienceForUkraine-aloitteen kanssa ja joulukuussa Nuorten Tiedeakatemian riveihin palkattiin lyhytaikainen koordinaattori tutkimaan nuorten ukrainalaistutkijoiden tarpeita sekä luomaan verkostoja suomalais- ja ukrainalaistutkijoiden välille.

Tiedekasvatuksen saralla käynnistettiin Niilo Helanderin säätiön tukemana kouluille suunnattu, kalenteripäiviin sidottu videosarja. Vuoden aikana julkaistiin kolme osaa: Minna Canthin / tasa-arvon päivän video, Suomen luonnon päivän video sekä Maailman mielenterveyspäivän video.

Vuonna 2019 käynnistetty Tutkija tavattavissa -palvelu jatkoi vakaata kasvuaan. Virtuaalisesti toteutettavia tiedekasvatusvierailuja tarjoava palvelu säilyikin keskeisenä ja näkyvänä osana Nuorten Tiedeakatemian toimintaa. Vuoden 2022 aikana palvelun kautta toteutettiin noin 400 tutkijavierailua eri kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Vuosien 2020-2022 palautteen perusteella noin 95% opettajista oli yksiselitteisen tyytyväisiä vierailuun, ja palvelulle toivotaan opettajien suunnalta avoimesti pysyvyyttä. Hanke tavoitti vuoden 2022 aikana arviolta yli 10 000 oppilasta ympäri Suomen ja tutkijapoolissa on vuoden päättyessä yli 450 tutkijaa.

Akatemiaklubitoiminta jatkui läpi vuoden ja kolme kuudesta klubista toteutettiin lähimuotoisena. Tutkimusesitelmistä ja paneelikeskusteluista tehtiin tuttuun tapaan tallenteet jotka ovat katsottavissa Nuorten Tiedeakatemian Youtube-kanavalla.

Vuosi 2023 on jo nurkan takana ja kevään suunnittelu pitkällä. Syyskuussa valitun uuden puheenjohtajamme Olli-Ville Laukkasen ajatuksia menneestä vuodesta ja tulevaisuuden suuntaviivoista voi lukea joulukuussa julkaistusta haastattelusta.

Nuorten Tiedeakatemia toivottaa jäsenilleen, alumneilleen, yhteistyökumppaneilleen ja kaikille ystävilleen rauhallista joulun aikaa!

Tiedekoordinaattori lomailee 23.12.-9.1. Tutkija tavattavissa -koordinaattori ottaa pyyntöjä vastaan myös joulun välipäivinä.